Konference Řád a město, řád a jeho mecenáši / Orden und Stadt, Orden und ihren Wohltäter v Telči

Moravský zemský archiv v Brně Vás jako jeden organizátorů zve na mezinárodní konferenci s názvem "Řád a město, řád a jeho mecenáši / Orden und Stadt, Orden und ihren Wohltäter", která se koná v Telči ve dnech 24.-26. 9. 2018 jako další část cyklu konferencí k dějinám církevních řádů ve střední Evropě "Monastica Historia". Jednotlivé referáty budou simultánně tlumočeny. V případě zájmu o účast se můžete přihlásit rovněž na email: cernusak@mza.cz
 

Konference Řád a město, řád a jeho mecenáši / Orden und Stadt, Orden und ihren Wohltäter v Telči