Zrušení přednášky - „Morava mezi časy aneb Kde hledat interpretační klíč k dějinám země 1740-1848“

DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ – ZRUŠENÍ PŘEDNÁŠKY
Moravský zemský archiv v Brně a Muzejní a vlastivědná společnost v Brně Vám sdělují, že plánovaná přednáška Mgr. Milana Řepy, Ph.D. na téma „Morava mezi časy aneb Kde hledat interpretační klíč k dějinám země 1740-1848“, která se měla konat v Moravském zemském archivu dne 20. dubna 2020, se z důvodu současné pandemické situace neuskuteční.
Děkujeme za pochopení

Zrušení přednášky - „Morava mezi časy aneb Kde hledat interpretační klíč k dějinám země 1740-1848“